Piet Van Berkel

Hij werkt als huisarts sedert 1983.

Hij was 14 jaar schepen 'sociale zaken', en zetelt reeds 24 jaar als gemeenteraadslid.

Hij zet zich in voor het welzijn van iedereen! Ongeacht cultuur, ras, afkomst, geloof of geslacht.