Voorstel gemeenteraad: extra ondersteuning Nederlandstalig onderwijs

Op 4 oktober 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28/9 heeft de N-VA-fractie een voorstel voor flankerend onderwijs op de agenda laten plaatsen. De N-VA maakt gebruik van een subsidiereglement dat door de provincieraad van 16/9 voltallig is goedgekeurd. Via dit reglement kunnen gemeentebesturen een subsidie krijgen van max. 24.000 € per project als deze inzetten op ondersteuning voor het onderwijs en dit tot 2017. Door de hervorming van de provinciebesturen worden, vanaf 2018, de gemeentebesturen zelf meer verantwoordelijk voor het flankerend onderwijs in hun gemeente en zullen ze hiervoor ook de nodige middelen ontvangen. 

Taalversterkend kleuteronderwijs

 

 Het voorstel van N-VA richt zich op het extra taalversterkend onderwijs bij de kleuters. In Lanaken zijn er bijna 10% van de kleuters die thuis geen Nederlands spreken. Omdat een goede kennis van het Nederlands belangrijk is voor het bevorderen van de integratie en het behalen van goede resultaten op school, wilt N-VA met die voorstel de scholen mee ondersteunen in deze extra taak.

Instapje van Kind & Taal

 

Een aantal Lanakense scholen zijn sinds dit schooljaar ingestapt in het project “Instapje” van “Kind & Taal vzw”, een organisatie die is opgericht met SALK-middelen om anderstalige kinderen spelenderwijs het Nederlands te leren. In dit project worden de kinderen 1 dag per maand gevolgd om het Nederlands te leren. Daarna wordt een inspanning van de ouders gevraagd. N-VA heeft bedenkingen of anderstalige ouders hun kinderen goed Nederlands kunnen leren.

Aanvullend voorstel

 

 In haar voorstel geeft de N-VA de scholen de mogelijkheden om zelf te bepalen hoe zij anderstalige kinderen zullen begeleiden. Er zijn nu al scholen die ondersteuning krijgen van de logopedisten en andere leerlingbegeleiders.
Met dit voorstel wilt N-VA zeker niet tegen andere projecten ingaan. Wij willen aanvullende projecten lanceren, omdat wij vinden dat een goed kennis van het Nederlands van goudwaarde is voor de verdere schoolcarrière en een goed integratie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is