Veel circulatie, weinig plan!

Op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Sprokkels uit de gemeenteraad, Wonen en ruimtelijke ordening, Mobiliteit en verkeersveiligheid

Maandagavond werd het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Lanaken centrum goedgekeurd door de meerderheid. Onze N-VA fractie heeft zich onthouden op dit plan.

“Mobiliteit is te moeilijk voor de mensen” (schepen Gorissen)

“Dat er in Lanaken wordt nagedacht om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar het gebrek aan inspraak van de Lanakenaar is voor ons de grootste reden om dit plan nu niet goed te keuren. Als het gemeentebestuur het fatsoen had gehad om een breed draagvlak te creëren hiervoor, dan kon iedereen zijn zeg doen. Nu kiest het bestuur voor de frontale aanpak. Het zal zijn zoals zij zeggen en niet anders”, zegt Johan Pauly.

Fractieleider Piet van Berkel: “Het gemeentebestuur zei letterlijk dat mobiliteit een te moeilijk dossier was voor de mensen. Mensen zouden enkel maar aan hun eigen situatie denken en niet naar het grotere geheel willen kijken, aldus schepen Gorissen. Daarom geen inspraakronde op voorhand. Dit is mensen oneer aandoen! Zowel OVLD als Groen! propageren meer burgerinspraak en -participatie. Maar van zodra ze het kunnen toepassen kennen ze dat plots niet meer!”

Gevaarlijke situaties nemen toe

“De situatie aan de scholen van Alicebourg, Sint-Vincentius en Jan Rosier wordt er absoluut niet beter op. Deze doortocht gaat nog meer wagens te slikken krijgen en zo nog gevaarlijker toestanden creëren. Fietsers en voetgangers zullen de dupe worden. Mensen die hun kinderen naar school brengen en afhalen, zullen langer in de file staan. En dit zal dan weer zorgen voor meer frustraties”, zegt Natascha Pernet.

“Aan de Gasthuisstraat met Jan Rosier is het kruispunt al heel erg smal. Het is daar nu ook al uitkijken voor de mensen, vooral ouderen, die er daar wandelen. Met de toename van het verkeer op die plek zullen zeker de ouderen helemaal de dupe worden. Men verplaatst de onveiligheid voor de fietsers en voetgangers van de Stationsstraat naar de omliggende straten en pleinen”, zegt Karin Thijs.

Kostprijs? Niet meegedeeld!

“Wat kosten de aanpassingen aan de wegen? Wat kost de hele informatiecampagne? Wat met de aanpassingen van de wegenkaarten voor gps-toestellen? Volgens burgemeester Keulen moeten we ons geen zorgen maken, er is een budget voorzien. Maar hij kon mij geen antwoord geven hoeveel het allemaal gaat kosten.
We mochten dus een dossier goedkeuren, maar niet weten wat het gaat kosten. Dit is echt een loopje nemen met de inspraak van de gemeenteraadsleden”, zegt Johan Pauly.

Piet van Berkel besluit: “In ons verkiezingsprogramma van 2012 hebben wij, als enige partij, voorgesteld om de Stationsstraat en Kerkplein verkeersvrij te maken tijdens de weekends. Het nieuwe circulatieplan zorgt er de facto voor dat de Stationsstraat en Kerkplein volledig verkeersvrij worden, maar het gemeentebestuur heeft niet het lef om dit hardop te zeggen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is