Retributie voor verblijfskaart derdelanders

Op 13 februari 2019, over deze onderwerpen: Sociaal beleid

De N-VA fractie heeft de voorbije jaren al verschillende voorstellen op de gemeenteraad gebracht. Zo zijn de luiertafels in verschillende OC’s er gekomen op voorstel van de N-VA. En ook de invoering van de European Disability Card kwam er door een voorstel van onze fractie.

Ook in deze nieuwe legislatuur zullen we het niet nalaten om op een positieve manier mee te bouwen aan een veilig en welvarend Lanaken. Deze retributie pas overigens ook in hetgeen we in ons verkiezingsprogramma hadden aangegeven.

De retributie voor de verblijfskaart voor derdelanders is niets nieuws. Dit werd reeds in 2017 door de federale regering mogelijk gemaakt, op voorstel van toenmalig staatssecretaris Theo Franken. Deze retributie kan door de lokale besturen ingevoerd worden. Dat deze in Lanaken nog niet is ingevoerd, begrijpen we niet. De gemeente Lanaken heeft de voorbije jaren meerdere honderden derdelanders ingeschreven. Dit komt uiteraard grotendeels door de aanwezigheid van het asielcentrum Ter Dennen.

Wat stelt N-VA voor?

  • Invoering van een retributie van 50 euro voor de verlenging of vernieuwing van een elektronische A-kaart voor derdelanders. Dit is een verblijfskaart voor buitenlanders zonder nationaliteit van een EU-lidstaat, met een in de tijd beperkt recht op verblijf.
  • De retributie is dus niet voor EU-burgers zoals Nederlanders of Duitsers.
  • We stellen voor om geen retributie te heffen indien het hier over kinderen gaat.
  • De opbrengst van deze retributie zou achteraf kunnen gebruikt worden om extra te besteden aan taalopleiding voor deze mensen.

Welke verblijfstatuten zijn er zoal?

De volgende verblijfsstatuten vallen onder verblijfskaart A: gezinshereniging met derdelanders, humanitaire regularisaties, erkende vluchtelingen, arbeidsmigranten, studiemigranten, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen…

Elk van deze statussen heeft een bepaalde termijn waarvoor de verblijfskaart geldig blijft. Dat gaat van een paar maanden tot 5 jaar.

Redelijke retributie

Volgens ons is de gevraagde retributie van 50 euro een redelijke prijs voor het werk dat er tegenover staat. Daarbij, geen enkele dienst of service is gratis. De derdelanders krijgen al een eerste verblijfskaart door de Dienst voor Vreemdelingenzaken. Ook zij vragen hier al hun eigen retributie voor. Het lijkt ons dan ook niet meer dan redelijk dat ook het gemeentebestuur een retributie vraagt voor de verlenging van deze kaart. Aangezien het gemeentebestuur nog bezig is met het opmaken van beleidsplannen en budgetten, brengen wij dit voorstel nu al. Wij hopen dan ook dat dit voorstel zal aanvaard  worden en zal uitgevoerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is