Ondersteuning Whatsapp buurtpreventiegroepen

Op 24 maart 2016, over deze onderwerpen: Politie & Veiligheid

N-VA Lanaken heeft altijd geijverd om in te zetten op het uitbouwen van burgerinformatienetwerken, de zogenaamde BINs. De voorbije jaren is dit altijd afgehouden door het gemeentebestuur. Tijdens een gemeenteraad van vorig jaar heeft de burgemeester laten weten dat een BIN moest opgestart worden vanuit een burgerinitiatief.

We zijn blij om vast te stellen dat er de voorbije maanden verschillende initiatieven zijn genomen. Zo is er een initiatief om over de hele gemeente verschillende Whatsapp Buurtpreventiegroepen op te starten. Daarnaast gaat er in Gellik een echte BIN van start.

We hebben ook vernomen dat de politiediensten nauw betrokken zijn bij de verschillende initiatieven. En we kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen.

Maar al deze initiatieven ontslaan het gemeentebestuur niet van hun plicht om te zorgen voor de veiligheid van de Lanakenaar. Wij vragen dan ook op de gemeenteraad naar de initiatieven die het gemeentebestuur zal nemen om deze burgerinitiatieven te ondersteunen.

Er zijn andere Limburgse gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de expertise die was opgebouwd in onze eigen gemeente, door de initiatiefnemers, om de buurtpreventiegroepen verder te ondersteunen. Zo hebben die gemeentebesturen ingezet op opleiding en kostenvergoeding voor vrijwilligers.

Lanaken, nota bene de eerste gemeente in Limburg met Whatapp buurtpreventiegroepen, loopt op dit jaar achter de feiten aan. N-VA Lanaken vraagt dan ook dat hier dringend werk van gemaakt wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is