Extra geld voor Lanaken door regering Jambon 1

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Lanaken betekent dat concreet 3,2 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA fractieleider Johan Pauly van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon. 

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. 

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA fractieleider Johan Pauly. 

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Lanaken wil dat de gemeente Lanaken met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in bestrijding van overlast door jeugdbendes en illegalen, maar ook in het aanpakken van kansarmoede”, vult Pauly aan. “We merken de laatste maanden een opstoot van overlast door jeugdbendes en illegalen in Lanaken. De veiligheid van onze inwoners komt hierdoor in het gedrang. Dit kunnen we niet meer tolereren en moeten we dan ook concreet aanpakken. Daarnaast staat Lanaken aan de Limburgse top als het over kansarmoede bij kinderen gaat. Dit is voor een gemeente als Lanaken niet toelaatbaar. Wij hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een voorstel gelanceerd om elk jaar minstens 100.000 euro extra uit te trekken voor ondersteuning aan alle Lanakense scholen om kansarmoede daar aan te pakken. Onze kinderen zijn onze toekomst en verdienen dan ook een goede start.
Voor N-VA Lanaken is het duidelijk dat dit extra geld moet geïnvesteerd worden in projecten die de veiligheid en de welvaart van onze inwoners kan verhogen.” 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is