1€-maaltijden: blijkbaar geen noodzaak in Lanaken

Op 11 september 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid

Beleidsplan armoede minister Homans

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans lanceert de projectoproep “Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning”. Met die oproep rolt de N-VA-minister de 1-euromaaltijden, die ze als OCMW-voorzitter in Antwerpen succesvol heeft gelanceerd, uit over Vlaanderen. De maatregel kadert in de strijd tegen kinderarmoede en ter promotie van gezonde voeding voor kinderen. Door een integrale aanpak, via een koppeling met gezinsondersteuning, wordt ingezet op een structurele maatregel in de bestrijding van armoede.

Situatie in Lanaken

Ook in Lanaken is er veel kansarmoede. Volgens de laatste cijfers die bekend zijn, leven meer dan 13% van de kinderen in Lanaken in een kansarme omgeving. Voor een gemeente als Lanaken zijn dit onaanvaardbare cijfers. Echter blijkt er in het hele beleid niets of zeer weinig terug te vinden om de situatie te verbeteren. Buiten het feit dat het gemeentebestuur in 2014 een subsidie van 50.000 € heeft gewonnen voor een project omtrent opvang van kinderen uit kansarme gezinnen, is er verder niets dat er op wijst dat het terugdringen van deze cijfers prioritair zijn.

Vraag op de gemeenteraad

Op maandag 31 augustus jl stelde de N-VA fractie dan ook de vraag aan het gemeentebestuur of men reeds had ingeschreven op het project van minister Homans. Hier kwam er een negatief antwoord op. Men had er wel al van gehoord maar verder geen gevolg aan gegeven. Er werd zelfs niet gezegd of men dit nu wel of niet zou doen.

Rol van SP-a/Groen

N-VA Lanaken stelt zich vragen bij de rol die de fractie SP-a/Groen nog speelt in deze meerderheid. Dienen zij enkel om de OVLD te depaneren en hen een meerderheid te geven? Of hebben ze ook iets in te brengen in het beleid?
In geen enkel dossier, dat voor deze beleidsploeg, zo belangrijk is, is hun stem te horen. Of behoort (kans)armoedebestrijding niet tot de prioritaire doelstellingen van dit bestuur?

Men heeft nog tot eind september om een voorstel in te dienen. Het is nog steeds niet te laat om dit te doen. Wij vragen dan ook met aandrang dat het gemeentebestuur hier werk van maakt. Het kan toch niet zijn dat de SP-a voorzitter van het OCMW dit dossier niet genegen is. Of het zou moeten zijn dat hij er niet van wilt weten omdat het een voorstel is van een N-VA minister. Als dit zo zou zijn, dan wordt hier een plat politiek spel gespeeld op de rug van mensen die nood hebben aan hulp. Dat zou pas echt schaamteloos zijn

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is