Nieuws

Door N-VA Lanaken op 4 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 is Jochen Brouns de nieuwe afgevaardigde van N-VA Lanaken in de OCMW-raad. Jochen vervangt Lizzy Veltjen die sinds de vorige verkiezingen was aangeduid in de raad. Ook Karolien Lemeer heeft afstand gedaan. Op dit ogenblik heeft N-VA nog maar 1 afgevaardigde in de OCMW-raad …

Door N-VA Lanaken op 3 januari 2016, over deze onderwerpen: Lokaal beleid

Beste inwoners van Lanaken, namens het bestuur en de mandatarissen van N-VA Lanaken wens ik jullie allen het allerbeste toe voor 2016. Dat dit jaar voor jullie allen een jaar van goede gezondheid, liefde en vreugde mag zijn. Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om de nieuwe schepenen, Astrid …

Door N-VA Lanaken op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Wonen en ruimtelijke ordening

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30/11/2015 zal de voorlopige vaststelling over het RUP Kerkstraat in Gellik aan de raad worden voorgelegd. De N-VA fractie zal tegen dit ontwerp stemmen. Ook bij eerdere behandelingen van dit dossier hebben wij onze twijfels laten horen. Woonbehoeftestudie: geen …