Nieuws

Door N-VA Lanaken op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Wonen en ruimtelijke ordening

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30/11/2015 zal de voorlopige vaststelling over het RUP Kerkstraat in Gellik aan de raad worden voorgelegd. De N-VA fractie zal tegen dit ontwerp stemmen. Ook bij eerdere behandelingen van dit dossier hebben wij onze twijfels laten horen. Woonbehoeftestudie: geen …

Door N-VA Lanaken op 4 oktober 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28/9 heeft de N-VA-fractie een voorstel voor flankerend onderwijs op de agenda laten plaatsen. De N-VA maakt gebruik van een subsidiereglement dat door de provincieraad van 16/9 voltallig is goedgekeurd. Via dit reglement kunnen gemeentebesturen een subsidie …

Door N-VA Lanaken op 11 september 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid

Beleidsplan armoede minister Homans Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans lanceert de projectoproep “Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning”. Met die oproep rolt de N-VA-minister de 1-euromaaltijden, die ze als OCMW-voorzitter in Antwerpen …